Trước sáp nhập, PGBank vẫn lãi trước thuế 193 tỷ đồng năm 2018Kinh doanh

Các hoạt động kinh doanh của PGBank vẫn tăng nhẹ, lãi từ hoạt động khác khá lớn giúp cho lợi nhuận trước thuế cả năm đạt 193 tỷ đồng.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply