Trước ông Vũ Huy Hoàng, Trần Vĩnh Tuyến, những cán bộ cấp cao nào đã bị khởi tố, tuyên án trong 7 tháng qua?Kinh doanh

Trước ông Vũ Huy Hoàng, Trần Vĩnh Tuyến, những cán bộ cấp cao nào đã bị khởi tố, tuyên án trong 7 tháng qua?Ngoài cựu Bộ trưởng Công thương Vũ Huy Hoàng, Phó Chủ tịch TPHCM Trần Vĩnh Tuyến thì từ đầu năm tới nay, đã có nhiều cán bộ cấp cao khác bị khởi tố, bắt giam, tuyên án tù.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply