Trước giờ giao dịch 6/12: Cổ phiếu dầu khí “nín thở” chờ OPECKinh doanh

Nhóm cổ phiếu dầu khí sẽ chịu ảnh hưởng từ sự kiện OPEC họp hôm nay.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply