Trước giờ giao dịch 3/12: Tin tức đã tích cực, chờ nhà đầu tư lấy lại niềm tinKinh doanh

Các thông tin tích cực về chiến tranh thương mại tại Hội nghị G20 đã được phát đi. Thị trường có thể sẽ khả quan hơn và trước mắt nhà đầu tư cần lấy lại niềm tin.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply