Trước giờ giao dịch 31/10: Lưu ý thông tin của ACV, VPB, GILKinh doanh

Chứng khoán Mỹ đêm qua đã hồi phục mạnh mẽ có thể tiếp sức cho một nhịp hồi phục kỹ thuật cho thị trường. Về thông tin doanh nghiệp, đáng chú ý nhất liên quan đến GIL, ACV, VPB.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply