Trước giờ giao dịch 29/1: Lưu ý thông tin kết quả kinh doanh của NTL, VHC, OPCKinh doanh

Thị trường tiếp tục khó có các diễn biến đột phá, thay vào đó các thông tin về kết quả kinh doanh sẽ có tính ảnh hưởng nhiều hơn.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply