Trước giờ giao dịch 28/11: Lưu ý thông tin của SBV, HTM, HARKinh doanh

Dấu hiệu của thị trường vẫn chưa đủ để có thể khẳng định xu hướng tăng trung hạn. Với các thông tin doanh nghiệp, đáng chú ý nhất là trường hợp của HAR, HTM, SBV, KSB.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply