Trước giờ giao dịch 13/8: Việt Nam sẽ chỉ có 1 sở giao dịch chứng khoánKinh doanh

Thông tin đáng chú ý là Việt Nam sẽ chỉ có 1 sở giao dịch chứng khoán và UBCK tiếp tục là cơ quan trực thuộc Bộ Tài chính.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply