Trung Quốc trở thành nước sản xuất đất hiếm hàng đầu thế giới như thế nào?Kinh doanh

Hiện tại, Trung Quốc chiếm khoảng 70% hoạt động sản xuất đất hiếm trên toàn cầu, trong khi Mỹ hiện tại chỉ có duy nhất 1 mỏ đất hiếm đang hoạt động. 
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply