Trung Quốc quyết không chịu nhận là nước phát triển trong WTOKinh doanh

Dù là nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, Trung Quốc vẫn muốn tiếp tục hưởng đặc quyền dành cho nước đang phát triển trong WTO. 
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply