Trung Quốc chỉ mua trái cây Việt Nam… không có lá?Kinh doanh

Trung Quốc chỉ mua trái cây Việt Nam… không có lá?Ngày 3-6, đã có ba xe chở vải khi đến cửa khẩu Tân Thanh phải dỡ hàng xuống để cắt lại cuống…
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply