Trung Quốc cấm xuất khẩu đất hiếm sang Mỹ là tự bắn vào chân mình?Kinh doanh

Trung Quốc cấm xuất khẩu đất hiếm sang Mỹ là tự bắn vào chân mình?Trung Quốc, chứ không phải là Mỹ, sẽ mất nhiều nhất nếu Bắc Kinh áp đặt lệnh cấm xuất khẩu đất hiếm.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply