Trừng phạt lãnh tụ Iran, Mỹ tự cắt đứt mọi con đường ngoại giao?Kinh doanh

Trừng phạt lãnh tụ Iran, Mỹ tự cắt đứt mọi con đường ngoại giao?Đại sứ Iran tại Liên Hợp Quốc tuyên bố, các biện pháp trừng phạt mới nhất của Mỹ đối với Iran cho thấy Mỹ không tôn trọng luật pháp quốc tế.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply