Trung Nguyên ra sao sau các phương án phân chia tài sản?Kinh doanh

Chìa khóa quản lý Trung Nguyên nằm ở tỷ lệ sở hữu tại Trung Nguyên Investment khi doanh nghiệp này nắm 70% cổ phần Trung Nguyên Group và có thể chi phối mọi hoạt động tại đây.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply