Trứng cá tầm nhập về Việt Nam sẽ được miễn thuếKinh doanh

Trứng cá tầm nhập về Việt Nam sẽ được miễn thuếViệc trứng cá tầm làm giống chịu thuế suất nhập khẩu 5% chưa tạo điều kiện cho nuôi trồng, sản xuất cá tầm tại Việt Nam.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply