Trừ tiền tài khoản người vi phạm giao thông: Lo chuyện bảo mật?Kinh doanh

Trừ tiền tài khoản người vi phạm giao thông: Lo chuyện bảo mật?Đề xuất xử phạt hành chính VPGT qua tài khoản hiện gặp phải nhiều ý kiến trái chiều xung quanh tính bảo mật của người sử dụng tài khoản ngân hàng.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply