Trong tương lai, người dân nước nào sẽ sống lâu hơn Nhật Bản?Kinh doanh

Trong tương lai, người dân nước nào sẽ sống lâu hơn Nhật Bản?Theo dữ liệu từ World Bank, Việt Nam tuy là quốc gia có thu nhập trung bình nhưng lại có kỳ vọng sống tương đương với các nước có thu nhập trung bình cao. Vậy đất nước giàu hơn có giúp dân sống lâu hơn?
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply