Trọng tâm mùa đại hội cổ đông ngân hàng 2019 là gì?Kinh doanh

Trọng tâm mùa đại hội cổ đông ngân hàng 2019 là gì?Các ngân hàng đang lần lượt thông báo về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2019. Nhiều ngân hàng trong năm nay sẽ bầu HĐQT nhiệm kỳ mới.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply