Trong lúc chờ ngày Bách Hoá Xanh kiếm ra tiền, điều gì sẽ dẫn dắt tăng trưởng Thế giới Di động năm 2019?Kinh doanh

Trong lúc chờ ngày Bách Hoá Xanh kiếm ra tiền, điều gì sẽ dẫn dắt tăng trưởng Thế giới Di động năm 2019?Trong thời gian đợi chờ Bách Hoá Xanh chính thức hái ra tiền, hai mảng cốt lõi điện máy và điện thoại phải tiếp tục gồng mình nâng đỡ mục tiêu tăng trưởng cả Tập đoàn, mà trọng tâm là khai thác khách hàng mới cũng như sản phẩm mới trong bối cảnh thị trường chững lại.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply