Trình Thủ tướng Chính phủ Nghị định về kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trước ngày 15/6Kinh doanh

Trình Thủ tướng Chính phủ Nghị định về kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trước ngày 15/6Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại buổi họp rà soát dự thảo Nghị định quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô (thay thế Nghị định số 86/2014/NĐ-CP).
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply