Trình Quốc hội “Luật sửa một số Luật để thực thi Hiệp định CPTPP“ vào tháng 5Kinh doanh

Thủ tướng giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với nhiều bộ ngành xây dựng “Luật sửa một số Luật để thực thi Hiệp định CPTPP” để trình Quốc thông qua tại kỳ họp tháng 5/2019.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply