Trích lập dự phòng khoản đầu tư vào Springme Pte Ltd, Yeah1 giảm 9,4% lợi nhuận sau kiểm toánKinh doanh

Ngoài 11,4 tỷ đồng trích dự phòng khoản đầu tư vào Springme Pte Ltd, Tập đoàn cũng điều chỉnh tăng chi phí thẩm định đầu tư phát sinh trong năm 2018 liên quan đến khoản đầu tư vào ScaleLab LLC.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply