Traphaco (TRA) trả cổ tức năm 2018 tỷ lệ 30%, mục tiêu lãi 205 tỷ đồng sau thuế năm 2019Kinh doanh

Traphaco (TRA) trả cổ tức năm 2018 tỷ lệ 30%, mục tiêu lãi 205 tỷ đồng sau thuế năm 2019Năm 2018 Traphaco đạt gần 175 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply