Trao thêm quyền cho Thanh tra Ngân hàng Nhà nướcKinh doanh

Với quy định mới, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng có thêm chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cùng cơ cấu tổ chức mới.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply