Trang kiến nghị trực tuyến của Anh bị sập khi ba triệu người đòi hủy BrexitKinh doanh

Yêu cầu đình chỉ thi hành Brexit trở thành kiến nghị trực tuyến có số người ủng hộ lớn nhất trong lịch sử nước Anh chỉ trong hai ngày.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply