Trần Phương Bình: Con đường từ "sếp lớn" đến chiếm đoạt cả ngàn tỷ của Ngân hàng Đông ÁKinh doanh

Thực trạng Ngân hàng Đông Á tại thời điểm ngày 31/12/2015 là lỗ lũy kế 31.076 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu âm 25.451 tỷ đồng và tổng tài sản thực chỉ còn 47.011 tỷ đồng.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply