Trái phiếu chuyển đổi của bầu Đức “ế ẩm” chỉ bán được vỏn vẹn 22 trái phiếu, chưa đến 0,01%Kinh doanh

Tổng số trái phiếu HNG đăng ký chào bán là 221,710 trái phiếu tuy nhiên tổng số trái phiếu đã được đăng ký và nộp tiền mua chỉ đạt 22 trái phiếu, chiếm chưa đến 0,01% 
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply