TPHCM: Kiến nghị bổ sung huyện Cần Giờ vào nhiệm vụ lập quy hoạch không gian biển quốc giaKinh doanh

TPHCM: Kiến nghị bổ sung huyện Cần Giờ vào nhiệm vụ lập quy hoạch không gian biển quốc giaUBND TPHCM vừa kiến nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường bổ sung tài nguyên, tiềm năng biển của huyện Cần Giờ vào nhiệm vụ lập quy hoạch không gian biển quốc gia.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply