TPBank nới room ngoại lên 30%Kinh doanh

Thay vì 24,9%, room ngoại tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) được nâng lên mức 30%, thời gian điều chỉnh ngày 23/11.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply