TPBank muốn mua lại tối đa 10 triệu cổ phiếu quỹKinh doanh

TPBank muốn mua lại tối đa 10 triệu cổ phiếu quỹMục đích mua lại nhằm giảm số lượng cổ phiếu đang lưu hành, hỗ trợ giao dịch, gia tăng giá trị cổ đông.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply