TP.HCM: Kiến nghị giữ lại 100% vốn nhà nước ở hàng loạt doanh nghiệpKinh doanh

TP.HCM kiến nghị về việc điều chỉnh tỷ lệ vốn nhà nước nắm giữ ở hàng loạt lĩnh vực.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply