TP.HCM không đồng ý mức kỷ luật ông Lê Tấn HùngKinh doanh

Đánh giá hình thức kỷ luật khiển trách Tổng Giám đốc Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn là chưa đúng, TP HCM lập hội đồng xem xét lại.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply