“Tốt bụng” không phải là một lời khen: Cố làm người khác hài lòng không phải cách để người ta chấp nhận bạnKinh doanh

“Tốt bụng” không phải là một lời khen: Cố làm người khác hài lòng không phải cách để người ta chấp nhận bạnTôi luôn nói năng nhẹ nhàng và quả quyết giọng mình không đủ to để lại được những lời quát tháo. Tôi nghĩ mọi chuyện sẽ được giải quyết dễ dàng nếu các bên liên quan cư xử mềm mỏng và tôi là điển hình cho lối sống “dĩ hòa vi quý”.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply