Tổng thống Trump muốn tránh chiến tranh hạt nhân bằng mọi giáKinh doanh

Tổng thống Trump bảo vệ thỏa thuận về hạt nhân với lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, khẳng định ông sẽ tìm cơ hội tránh chiến tranh hạt nhân. 
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply