Tổng thống Trump ký lệnh ngừng cấp phép tị nạn cho người vượt biên trái phépKinh doanh

Tổng thống Trump yêu cầu người xin tị nạn phải đi qua các cửa khẩu chính thức, nhằm kìm hãm dòng di cư từ Trung Mỹ.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply