Tổng thống Trump gây quỹ được hơn 100 triệu USD để tái tranh cửKinh doanh

Khác với người tiền nhiệm, ông Trump đã bắt đầu gây quỹ cho nhiệm kỳ tiếp theo ngay sau khi nhậm chức.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply