Tổng thống Trump: Đại hội đồng Liên Hợp Quốc không cười tôi, họ cười với tôiKinh doanh

Giải thích việc Đại hội đồng Liên Hợp Quốc bật cười trước bài phát biểu của mình, Tổng thống Trump cho rằng “họ không cười vào tôi” mà “chúng tôi cùng nhau (cười)”.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply