Tổng thống đắc cử Mexico không cần cận vệ, dinh thự và chuyên cơKinh doanh

Lopez Obrador cam kết không cần đến đội cận vệ và sẽ sống cuộc đời giản dị, quyết tâm chống tham nhũng, giảm bạo lực ở Mexico.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply