Tổng giám đốc MIKGroup: “Người mua nhà đang quyết định thị trường”Kinh doanh

“Câu chuyện về giá nhà của chúng ta hợp lý hay không là một khái niệm trừu tượng, không thể có một đáp án cụ thể được. Mọi quyết định hiện nay nằm ở người mua nhà”.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply