Tổng giám đốc HDBank vừa mua xong 375.000 cổ phiếu HDBKinh doanh

Tổng giám đốc HDBank vừa mua xong 375.000 cổ phiếu HDBÔng Nguyễn Hữu Đặng chỉ mua thành công 375.000 cổ phiếu HDB trong tổng 500.000 cổ phiếu đăng ký mua.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply