Tổng Giám đốc HAGL – ông Võ Trường Sơn: Quý 1 kết quả có thể sẽ âm!Kinh doanh

Tổng Giám đốc HAGL - ông Võ Trường Sơn: Quý 1 kết quả có thể sẽ âm!Tính đến hiện tại, diện tích trồng chuối HAGL đang trong giai đoạn thu hoạch kể từ lúc THACO rót vốn. Do đó, quý 1 kết quả cũng sẽ chưa tốt, có thể âm nhưng những quý sau sẽ được cải thiện.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply