Tổng cục Dự trữ Nhà nước và Tổng cục Thuế bổ nhiệm nhân sự mớiKinh doanh

Tổng cục Dự trữ Nhà nước và Tổng cục Thuế bổ nhiệm nhân sự mớiTổng cục Dự trữ Nhà nước, Tổng cục Thuế – Bộ Tài chính vừa tổ chức công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply