Tổng công ty Tín Nghĩa: Room nước ngoài còn 0%, lợi nhuận cũng giảm gần 30% năm 2018Kinh doanh

Chi phí quản lý tăng vọt trong quý IV đã “đè” lợi nhuận năm 2018 của TID chỉ còn 341 tỷ đồng, giảm 30% so với năm 2017.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply