Tổng công ty Mỏ Việt Bắc (MVB) đạt 181 tỷ đồng LNST năm 2018, gấp 3 lần so với kế hoạch nămKinh doanh

Tổng công ty Mỏ Việt Bắc (MVB) đạt 181 tỷ đồng LNST năm 2018, gấp 3 lần so với kế hoạch nămLNST năm 2018 của Tổng công ty Mỏ Việt Bắc cũng tăng gần gấp rưỡi so với năm 2017.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply