Tổng Bí thư: Cương quyết xử lý tiêu cực là nâng cao uy tín quân độiKinh doanh

Tổng Bí thư: Cương quyết xử lý tiêu cực là nâng cao uy tín quân độiTổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, quân đội cương quyết xử lý vụ việc tiêu cực là nâng cao uy tín, bác bỏ luận điệu xuyên tạc.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply