“Tôi có cảm giác nhiều nhà đầu tư đã phản ứng thái quá nên cố bán cổ phiếu bằng mọi giá”Kinh doanh

“Động thái bán ròng của NĐTNN đã tác động mạnh đến tâm lý của các NĐT trong nước. Tôi có cảm giác nhiều NĐT đã phản ứng thái quá với những thông tin về tình hình quốc tế, NĐTNN đã rút vốn vì biến động tỷ giá tiền đồng và những thông báo kỷ luật của Ban Kiểm tra Trung ương cuối tuần qua, nên đã cố bán cổ phiểu bằng mọi giá”, ông Trần Văn Dũng nói. 
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply