Toàn cảnh cạnh tranh khốc liệt của 16 công ty trên thị trường tín dụng tiêu dùngKinh doanh

Toàn cảnh cạnh tranh khốc liệt của 16 công ty trên thị trường tín dụng tiêu dùngBức tranh thị trường tín dụng tiêu dùng có thể chia làm 2 nửa, trong khi một nhóm ưu tiên lợi nhuận nhưng đi kèm nợ xấu cao, nửa còn lại tăng trưởng chậm chạp để ưu tiên chất lượng tài sản và an toàn vốn.
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply