Toàn cảnh bức tranh thành lập doanh nghiệp quý 1/2019Kinh doanh

Toàn cảnh bức tranh thành lập doanh nghiệp quý 1/2019Trong quý 1/2019, cả nước có 28.451 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký 375.499 tỷ đồng, tăng lần lượt 6,2% và 34,8% so với cùng kỳ năm trước…
Source: CafeF

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply