Tình trạng loạn “xẻ đất” đai Phú Quốc: Đã giải quyết tạm ổn?Kinh doanh

Chính quyền tỉnh Kiên Giang, huyện đảo Phú Quốc và các ngành chức năng đã làm gì để dẹp “loạn” đất đai, xây dựng cơ bản, khai thác tài nguyên, an ninh trật tự trên đảo Phú Quốc?
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply