Tình tiết mới vụ Bitexco “đòi” bồi thường “chi phí cơ hội“, điều pháp luật chưa quy địnhKinh doanh

“Có thể xem Bitexco và nhà nước đã thỏa thuận theo phương án nhà nước thanh toán chi phí chuẩn bị dự án và chi phí cơ hội cho Bitexco để thay cho phương án Nhà nước bồi thường”, Bộ Giao thông vận tải nêu.
Source: Bizlive

  • Bạn có thấy bài viết này hữu ích?
  •    Không

There are no comments published yet.

Reply